Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Problematiku majetkových priznaní upravuje ustanovenie § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“), ktoré je označené nadpisom „majetkové priznanie“. V ďalšom texte sa však už uvedený pojem „majetkové priznanie“ nevyskytuje, ale legislatívny text používa slovné spojenia ako „povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery“ alebo „oznámenie údajov o svojich majetkových pomeroch“. Len pre úplnosť je potrebné uviesť, že týmito pojmami sa myslí to isté.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do

  1. 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,
  2. 31. marca každého kalendárneho roka.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery pre vedúcich zamestnancov. Povinnosť podať majetkové priznanie má teda každý vedúci zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme. Kto je vedúcim zamestnancom upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Podľa § 9 ods. 3 Zákonníka práce vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné poky

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk