Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

IVP - Voľné kapacity na základných školách

Publikované: Autor/i: -

Na základe údajov z dotazníka realizovaného s cieľom monitorovania voľných kapacít, v kombinácii s ďalšími údajmi o žiakoch základných škôl (počet žiakov na školách a prognóza vývoja počtu žiakov) pripravil Inštitút vzdelávacej politiky interaktívny výstup o kapacitách základných škôl. Dotazník vyplnilo až 96 % základných škôl.

Celkovo majú základné školy na Slovensku podľa dotazníka približne 86 tisíc voľných miest. Relatívne najnižší počet voľných kapacít je v školách vo všetkých okresoch Bratislavy, v okrese Senec a Kežmarok. Relatívne najvyšší počet voľných kapacít je v základných školách v okresoch Medzilaborce a Banská Štiavnica.

Vzhľadom k očakávanému vývoju počtu žiakov do roku 2030 sa celkovo na úrovni okresov javí počet voľných kapacít na základných školách ako dostatočný. Situácia sa môže líšiť v jednotlivých školách.

Potenciálny problém nedostatku kapacít evidujeme najmä v okresoch Senec a Pezinok, kde očakávame do roku 2030 rapídny nárast počtu žiakov základných škôl (o 31,5 % v Senci, o 20 % v Pezinku). Podľa výsledkov dotazníka sú kapacity v okrese Senec vzhľadom na očakávaný nárast počtu žiakov nedostatočné. Nedostatok kapacít môže nastať aj na základných školách v okresoch Malacky, Námestovo, Bytča a Stropkov (očakávaný nárast počtu žiakov do roku 2030 je o 12-18%). Aj v Bratislave hrozí, že to bude s kapacitami na základných školách tesné, dokonca už v roku 2025, kedy očakávame, že demografická krivka dosiahne svoj vrchol.

Interaktívny výstup o kapacitách základných škôl

Zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=879430403707585&set=a.373309614319669Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Povinnosti triedneho učiteľa A

Publikované: Aktualizované: