Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Individuálny učebný plán – „z iných dôvodov“ po novele školského zákona

Publikované: Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako je to v novom školskom zákone myslené s individuálnym učebným plánom? V § 26 ods. 2 sa píše: Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo zo závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva. Vypadlo odtiaľ „z iných dôvodov“. Máme na gymnáziu žiakov, ktorí mali doteraz IUP z dôvodu športového nadania, resp. žiakov, ktorí hrajú hokej, futbal a iné. Z daného paragrafu mi vyplýva, že takýchto žiakov sa IUP už nebude týkať, keďže nie sme športová škola. Či slovom „s nadaním“ sa myslí nadanie nielen vedomostné, ale aj športové, aj keď nie sme športová škola?

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 245/2008 Z. z.") v § 23 upravuje formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania. Medzi tieto formy patrí sedem spôsobov plnenia školskej dochádzky, v zmysle § 23 písm. a) je touto formou individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole a realizuje sa na základe individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou žiadosti o povolenie individuálneho učebného plánu (§ 24 ods. 5 písm. d) . V zmysle § 23 písm. f) je ďalšou formou osobitného spôsobu plnenie školskej dochádzky forma individuálneho učebného plánu, v prípade ktorého ide o vzdelávanie na základe tohto individuáln

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.