Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách - MŠVVaŠ SR - séria videí

Publikované: Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripravilo sériu videí s inšpiratívnymi príbehmi zo života týchto škôl. 

Video 10Súkromná ZŠ EduKey v Martine (3:28)

Aké výhody má slovné hodnotenie? Učitelia a učiteľky sa snažia podporiť žiakov a žiačky konštruktívnou spätnou väzbou. Tá je pre deti často cennejšia ako známka.

Video 9 - Súkromná ZŠ EduKey v Martine (3:53)

Ako môže vyzerať personalizované vyučovanie?  V škole hľadajú u každého dieťaťa silné stránky a snažia sa ich posilňovať.

Video 8RCPU v Komárne, ZŠ v Zlatná na Ostrove (3:55)

Učiteľom pri zavádzaní zmien pomáha tím mentorov v RCPU a NIVAM, ktorí najlepšie rozumejú špecifikám regiónu. Vedia tak adresne a cielene podať pomocnú ruku.

Video 7 - ZŠ Pionierov 1 Rožňava (2:06)

Ministerstvo dôveruje školám pri zavádzaní zmien - Škola oceňuje, že dostali autonómiu a môžu učiť najlepšie, ako vedia, pretože najlepšie poznajú, čo ich žiaci a žiačky potrebujú.

Video 6 - ZŠ Pionierov 1 Rožňava (2:36)

Škola bez zvonenia - Vyučovanie na škole prebieha v 90-minútových blokoch. Učiteľky prvého ročníka v nich majú možnosť prelínať medzi jednotlivými predmetmi, a to aj na základe potrieb či sústredenia žiakov a žiačok.

Video 5 - ZŠ Zlatná na Ostrove (4:55)

Viete, čo v praxi znamenajú vzdelávacie cykly? Ako sa na základnej škole osvedčilo zavedenie cyklov? Čo na reformu hovoria učitelia, učiteľky a rodičia?

Video 4 - Súkromná ZŠ, Škola u Filipa v Banskej Bystrici (1:51)

Komu je určená pomoc z regionálnych centier podpory učiteľov a kto ju poskytuje? Čo inšpirovalo riaditeľku ZŠ stať sa mentorkou v regionálnom centre? Kto sú mentori a mentorky v RCPU? Akým spôsobom sa vedia učiteľky a učitelia dostať k pomoci z RCPU?

Video 3Súkromná ZŠ, Škola u Filipa v Banskej Bystrici (5:17)

Poznáte školu bez rozvrhu a klasického hodnotenia? Ešte pred zavádzaním kurikulárnych zmien z plánu obnovy prišli na to, že izolované učenie po predmetoch, rozvrh hodín či známkovanie nie je cesta pre ich žiakov a žiačky.

Video 2 - ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici (5:55)

Škola nie je iba o vedomostiach -  Škola zaviedla zmeny z vlastnej iniciatívy už pred mnohými rokmi. • U žiakov a žiačok okrem učenia rozvíjajú aj celoživotné zručnosti a pravidlá. • Deti pripravujú na reálny život, ktorý sa deje za bránami školy. • Ako sa škole darí rozvíjať vytrvalosť detí, či podporovať ich najlepší osobný výkon?

Video 1ZŠ Kokava nad Rimavicou (4:23)

Pred rokom ešte netušili, že nájdu odvahu začať učiť podľa nového kurikula ako prvá z okolitých škôl. Základná škola v Kokave nad Rimavicou je ukážkovým príkladom toho, ako sa dá malými zmenami dosiahnuť veľký úspech.

Regionálne centrá podpory učiteľov

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/aktuality/Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk