Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Smernica – postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií - 1. 1. 2022

Publikované: Autor/i: -

S účinnosťou od 1. januára nadobudla účinnosť smernica č. 47/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií.

Smernica upravuje náležitosti žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií, postup zriaďovateľov škôl/školských zariadení, postup regionálneho úradu školskej správy (ďalej len „RU“).

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácii sa neposkytujú zriaďovateľovi súkromnej školy.

Žiadosť obsahuje:

  • identifikačné údaje zriaďovateľa: právnická osoba - názov, adresa sídla, právna forma a meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho orgánu, zriaďovateľ fyzická osoba- meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, fyzická osoba-podnikateľ - aj miesto podnikania a identifikačné číslo,
  • identifikačné údaje školy/školského zariadenia - názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie,
  • označenie havarijnej situácie (ďalej len „HS“) podľa
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 2 | Posledný príspevok: 8. 1. 2022 - 11:51

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk