Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2022/2023

Publikované: Autor/i: -

Organizačné pokyny pre školský rok 2022/2023 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2022.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov vydalo  pokyny k organizácii školského roka 2022/2023.

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v prehľadnej tabuľke (možno stiahnuť aj v časti Súvisiace formuláre a dokumenty).

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/23358.pdf

2022
1. 9.
Začiatok školského roka
5. 9.
Začiatok školského vyučovania
6. 9. –  28. 10.
Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ
28. 9. –  31. 9.
Jesenné prázdniny
3. 10. – 27. 10.
Maturita - zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS - 2022/2023
Do 31. 10.
Zverejnenie obsahu externého testovania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania na webe ministerstva.
14. –  30. 11.
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk