Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Podmienenie IUP priemerom známok

Publikované: Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Mám otázku ohľadom individuálneho učebného plánu študentov na strednej škole (gymnázium). Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak podá žiadosť o individuálny učebný plán (zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov klubovej športovej činnosti), môže riaditeľ školy v rozhodnutí o povolení IUP podmieniť možnosť IUP priemerom? Napr.: IUP riaditeľ povoľuje za predpokladu, že priemer známok na polroku neprekročí 2,00. Ak by sa to dalo touto podmienkou podmieniť, musí sa to dodržať u všetkých, alebo môžem rozlíšiť športovcov a zdravotne znevýhodnených?

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „školský zákon“) upravuje v § 23 a nasl. problematiku osobitných foriem plnenia školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania. Konkrétne v zmysle § 23 písm. a) sa za formu osobitného plnenia školskej dochádzky a povinného predprimárne vzdelávania považuje individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona a podľa písm. f) daného ustanovenia je osobitnou formou vzdelávania aj vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu, ktoré sa v spojení s

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk