Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Harmonogram Testovanie 9 2024 v náhradnom termíne

Publikované: Autor/i: -

Náhradný termín T9 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2024 na vybraných školách v rámci kraja. Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatých na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy  je v náhradnom termíne určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť Testovania 9 v riadnom termíne v zmysle § 155 odseku 7 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

4. apríl 2024 (štvrtok)

Matematika

 • 08:00 – 08:10 h (10 minút) úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov
 • 08:10 – 08:20 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
 • 08:20 – 09:50 h (90 minút) administrácia testu z matematiky
 • 09:50 – 09:55 h (5 minút) zozbieranie testov, OH a pomocných papierov
 • 09:55 – 10:20 h (25 minút) prestávka

Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra

 • 10:20 – 10:25 h (5 minút) úvodné pokyny a rozdanie OH
 • 10:25 – 10:35 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
 • 10:35 – 11:45 h (70 minút) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry (žiaci s VJS a s VJU) z maďarského jazyka a literatúry (žiaci s VJM)
 • 11:45 – 11:50 h (5 minút) zozbieranie testov a OH

Záver testovania pre žiakov s VJS Záver 1. dňa testovania pre žiakov s VJM a VJU - komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny v danej škole (vrátane 1. a 2. skupiny obmedzenia žiakov s UP)

 • 11:50 – 12:20 h (ak nebol testovaný žiak s UP)
 • 12:20 – 12:50 h (ak bol testovaný žiak s UP z 1. skupiny obmedzenia)*
 • 12:50 – 13:20 h (ak bol testovaný žiak s UP z 2. skupiny obmedzenia)*

*Žiaci s UP sú testovaní podľa osobitného harmonogramu. V prípade prispôsobenia časového harmonogramu žiakov s UP je možné ukončiť testovanie skôr, najskôr však v čase 11:50 – 12:20 h

5. apríl 2024 (piatok)

Slovenský jazyk a slovenská literatúra pre žiakov s VJM

 • 08:00 – 08:10 h (10 minút) úvodné pokyny a rozdanie OH
 • 08:10 – 08:20 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
 • 08:20 – 09:30 h (70 minút) administrácia testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
 • 09:30 – 09:35 h (5 minút) zozbieranie testov a OH

Záver testovania pre žiakov s VJM - komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny v danej škole (vrátane 1. a 2. skupiny obmedzenia žiakov s UP)

 • 9:35 – 10:05 h (ak nie je žiak s UP)
 • 9:50 – 10:20 h (ak je žiak s UP z 1. skupiny obmedzenia)*
 • 10:05 – 10:35 h (ak je žiak s UP z 2. skupiny obmedzenia)*

*Žiaci s UP sú testovaní podľa osobitného harmonogramu. V prípade prispôsobenia časového harmonogramu žiakov s UP je možné ukončiť testovanie skôr, najskôr však v čase 9:35 – 10:05 h.

Ukrajinský jazyk a literatúra pre žiakov s VJU

 • 08:00 – 08:10 h (10 minút) úvodné pokyny a rozdanie OH
 • 08:10 – 08:20 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
 • 08:20 – 09:10 h (50 minút) administrácia testu z ukrajinského jazyka a literatúry
 • 09:10 – 09:15 h (5 minút) zozbieranie testov a OH

Záver testovania pre žiakov s VJU - komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny v danej škole (vrátane 1. a 2. skupiny obmedzenia žiakov s UP)

 • 9:15 – 9:45 h (ak nie je žiak s UP)
 • 9:30 – 10:00 h (ak je žiak s UP z 1. skupiny obmedzenia)*
 • 9:45 – 10:15 h (ak je žiak s UP z 2. skupiny obmedzenia)*

*Žiaci s UP sú testovaní podľa osobitného harmonogramu. V prípade prispôsobenia časového harmonogramu žiakov s UP je možné ukončiť testovanie skôr, najskôr však v čase 9:15 – 9:45 h 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www2.nucem.sk/dl/5870/NT_T9%202024_Pokyny_nahradny_termin_RUSS.pdf

 Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk