Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Fakturovanie služby školou

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Sme špeciálnou základnou školou, ktorá sa venuje žiakom s mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom s mentálnym postihnutím. Zriaďovateľom je cirkev a právnu formu máme ako nezisková organizácia. Snažíme sa pomáhať ostatným školám, ktoré prejavia záujem, ako pracovať so žiakmi s autizmom. Môže škola poskytovať školenie inej škole za poplatok? Môže jej vystaviť faktúru za seminár? Pre školu, ktorá si službu objedná u inej školy alebo inštitúcie, je to oprávnený výdavok hradený z normatívov. Avšak má škola, ktorá poskytuje školenie, možnosť mať príjem z takejto aktivity (či formou faktúry, alebo zmluvy o dielo)?

V otázke je len veľmi všeobecne popísané, čo presne by malo byť obsahom školenia (semináru) a akým spôsobom, či formou by malo prebiehať. Posúdenie týchto skutočností je rozhodujúce vo vzťahu k Vašej otázke.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“). Uvedený zákon určuje druhy vzdelávaní, ako aj podmienky poskytovania vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. V prípade, že Vami plánované školenie (vzdelávanie) obsahovo zodpovedá alebo je obdobné niektorému zo vzdelávaní uvedených v

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Dohoda o vykonaní prace A

Publikované: Aktualizované:

Práca nadčas a náhradné voľno A

Publikované: Aktualizované:

Započítanie pracovného času A

Publikované: Aktualizované: