Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

Kategória: Výzvy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlasujú 8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov. Elektronické prihlášky sa prijímajú do 25. septembra 2017 (spg.sk).

Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému československého projektu Tajuplný svet knižných príbehov, a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

Základné školy a osemročné gymnáziá, ktoré sa chcú zúčastniť česko-slovenského projektu, vyplnia elektronickú prihlášku. V prípade, že si slovenská škola dohodla výmenu záložiek s konkrétnou českou školou, uvedie názov a sídlo českej školy v elektronickej prihláške v časti Poznámka.

Prihláška

Elektronické prihlášky sa prijímajú do 25. septembra 2017.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.spgk.sk/?8-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev