Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017

Kategória: Grantové výzvy

MŠVVaŠ SR vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017. Cieľom výzvy je spropagovať zavádzania prvkov duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ v spolupráci so zamestnávateľmi. Termín na predloženie žiadostí je do 5. mája 2017 (www.minedu.sk).

Prioritné témy výzvy

Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na:

  • propagáciu prvkov duálneho vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách v študijných a učebných odboroch v spolupráci so zamestnávateľmi, pre ktorých príslušná stredná odborná škola bude pripravovať svojich absolventov, a ktoré sú zároveň uvedené v Zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.
  • oboznámenie žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v systéme duálneho vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave.

Dĺžka trvania rozvojového projektu

<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev