Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo dňa 12. apríla 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017. Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVV a Š SR najneskôr do 11. mája 2017 (www.minedu.sk).

Základný cieľ

Realizáciou praktického výcviku žiakov základných škôl na DDI a poskytovaním výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách zvýšiť ich bezpečnosť v premávke na pozemných komunikáciách. Umožniť žiakom základných škôl získať a upevniť si základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v premávke na pozemných komunikáciách v pozícii chodca alebo cyklistu.

Praktický výcvik a dopravná výchova žiakov na DDI sa zame

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev