Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017

Kategória: Výzvy

Úrad vlády vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 za účelom podpory projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy zameraných predovšetkým na deti a mládež. Termín predkladania žiadostí je do 31. mája 2017 (vlada.gov.sk).

Dotačné programy

  1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi,
  2. výstavba detských ihrísk,
  3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku,
  4. nákup športovej výbavy.

Oprávnení žiadatelia

Pre podprogram č. 1 - výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi:

  • a) obec,
  • b) vyšší územný celok,
  • c) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť1 , právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  • d) právnická osoba zriadená osobitným zákonom ; takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,
  • e) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev