Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične na rok 2018

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyzýva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. Termín na predloženie žiadostí je do 15. mája do 14:00 hod. (minedu.sk).

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú náklady na rekonštrukciu:

  • cvičebného priestoru, vrátane náraďovne,
  • elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
  • strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
  • ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
  • sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, ktorými sú  obce, vyššie územné celky, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľmi:

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev