Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Vydavatelia pedagogickej a detskej tlače môžu žiadať opäť o dotácie z MŠVVaŠ SR

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadenína rok 2017. Konečný termín predloženia žiadostí 27. máj 2017. 

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

Najvyššia výška dotácie na jedného žiadateľa je 50 000 €. 

Finančné prostriedky je možné použiť na:

a) redakčné práce (redigovanie, jazykovú úpravu, korektúry, grafickú úpravu, preklady, lektorovanie textov, zalamovanie a ostatné práce súvisiace s tvorbou obsahu časopisu);
b) autorské honoráre, dohody

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev