Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Témou Európskej ceny za prevenciu kriminality 2017 je kybernetická bezpečnosť

Kategória: Výzvy

Európska sieť na predchádzanie tretsnej činnosti vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému kybernetickej bezpečnosti. Národné kolo súťaže, do ktorého možno projekty zasielať do 20. septembra 2017, sa uskutoční koncom septembra na ministerstve vnútra (minv.sk).

Projekty predložené do súťaže musia byť v súlade s prioritami Cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej trestnej činnosti a súvisieť s prioritou EÚ v oblasti trestnej činnosti – počítačová kriminalita (podvody s kartami) alebo kybernetické útoky.

Víťazný projekt bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 EUR počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi, ktorá sa uskutoční v decembri 2017 v estónskom Tallinne. 

Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 EUR.

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr 20. septembra 2017 formou prihlášky prostredníctvom krajských koordinátorov prevencie kriminality na okresných úradoch v sídle krajov, podľa sídla predkladateľa projektu.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minv.sk/?sutaz-ecpa-2017-1


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev