Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Sport a zážitková pedagogika - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie /ČR/

Kategória: Výzvy

VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o., Praha v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a Vysokou školou zdravotníckou, o. p. s. v Prahe usporiadala dňa 20. 10. 2016 už 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Sport a zážitková pedagogika 2016".Garantkou konferencie bola doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD., prorektorka pre pedagogickú činnosť VŠTVS Palestra, spol. s r. o. Konferencie sa zúčastnili významní odborníci z Českej republiky a zahraničia. Veľká pozornosť bola venovaná diskusiám k zaujímavým a aktuálnym otázkam. Výstupom z konferencie bude recenzovaná kolektívna monografia. 

Medzi hlavnými referátmi zaznela téma "Vztah filosofie a medicíny". Prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D, Ph.D (LF UK, Praha) prezentoval previazanosť odborov filozofie s medicínou. Cieľom vzťahu filozofie a medicíny je holistické pochopenie človeka. Upozornil, že je dôležité posilniť emotivitu človeka, pretože vyhasína citPoukázal na mylné chápanie percepcie v otázke užitočnosti človeka, podľa ktorej je užitočný taký človek, z ktorého máme radosť (narodené dieťa) a neužitočný starý človek. Upozornil, že filozofia aj medicína, ktoré sa venujú človeku, by sa mali k sebe približovať a dopĺňať v prospech pacienta a k prevencii uchovania zdravia.

"Zážitky sú vedľajšími produktami a sú mimo pedagogického plánovania. Pri významnom prežívaní chápeme hodnotu toho, čo prežívame i bez sprostredkovania."

Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc

Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. (VŠTVS PALESTRA) v príspevku "Úvaha o vztahu některých aspektu pedagogiky sportu a zážitkové pedagogiky" pripomenul charakteristiku výchovy, ktorá pri ovplyvňovaní osobnostného rozvoja preferuje nepriame pedagogické pôsobenie, v ktorom sa podnecuje zážitok vychovávaného a proces vytvárania jeho vlastných osobných skúseností. Upozornil, že zážitky sú vedľajšími produktami a sú mimo pedagogického plánovania. Pri významnom prežívaní chápeme hodnotu toho, čo prežívame i bez sprostredkovania. Zaujímavá bola úvaha o potrebe reflexie zážitku, ktorá v určitých situáciách nie je nevyhnutná. 

Príspevok doc. PhDr. Jana Činčeru, Ph.D. s názvom "Pobyt v přírode jako cesta k formování environmentálních postojů a chování (?)" reagoval na stav poznania problematiky významu pobytu v prírode pre formovanie environmentálnej senzitivity a proenvironmentálneho chovania. Venoval sa metodickým zásadám dôležitým pre posi

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev