Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že v roku 2019 pridelí účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre skvalitňovanie psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva na rok 2019. Termín predkladania projektu: do 31. mája 2019 (www.minedu.sk).

Oblasťou podpory sú aktivity zamerané na:

  • skvalitnenie zabezpečovania ranej (včasnej) starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, podpora novozriaďovaných úsekov raného poradenstva v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“),
  • podpora materiálno-technického vybavenia centier pedagogicko-psychologického poradenstva a pre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev