Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Protidrogová prevencia 2019

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu Protidrogová prevencia 2019. Realizátorom rozvojových projektov sú centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálne výchovné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja. Uzávierka: 24. mája 2019 (minedu.sk).

Prioritné témy výzvy

Prioritnou oblasťou podpory sú projekty zamerané na predchádzanie užívaniu omamných a psychotropných látok, prevenciu závislostí od psychoaktívnych látok a na podporu zdravého životného štýlu.

Oblasti podpory

  • inovatívne formy prevencie užívania nelegálnych ako aj legálnych drog a prevencie nelátkových závislostí,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev