Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II.

Kategória: Výzvy

Implementačná agentúra MPSVR SR vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s názvom Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II. Termín uzavretia 1. kola je 23. 04. 2018 (ia.gov.sk).

Oprávnený žiadateľ:

 1. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 2. obce, mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 3. VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 4. občianske združenia
 5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 6. nadácie
 7. záujmové združenia právnických osôb
 8. združenia miest a obcí
 9. štátne rozpočtové organizácie
 10. štátne príspevkové organizácie

Termíny uzavretia jednotlivých kôl:

 • Termín uzavretia 1. kola – 23. 04. 2018
 • Termín uzavretia 2. k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev