Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Národné športové centrum rozbieha ďalší ročník Európskeho týždňa športu

Kategória: Výzvy

Buď #BeActive, zapoj sa so školou alebo kolegami do Európskeho týždňa športu a ukáž, že šport ťa baví. Národné športové centrum (NŠC) je aj roku 2017 slovenským koordinátorom Európskeho týždňa športu, unikátnej iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe.  Európsky týždeň športu 2017 bude v dňoch od 23. do 30. septembra (minedu.sk).

Ambasádori projektu - šprintér Ján  Volko a kajakárka Jana Dukátová.

Podujatie je určené pre každého bez ohľadu na vek. Do iniciatívy sa môže zapojiť každý (materské školy, školy, pracoviská, samosprávy, športové kluby).

Realizácia sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s národnými koordinátormi. V roku 2017 je národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku Národné športové centrum. Počas Európskeho týždňa športu bude prebiehať široká škála iniciatív a aktivít na rôznych úrovniach (európskej, národnej, regionálnej či miestnej úrovni) a to v rámci štyroch kľúčových miest realizácie:

  • Školské prostredie: Školy ponúkajú niektoré z najlepších príležitostí pre deti na pravidelnú fyzickú aktivitu, najmä pre tých, ktorí pochádzajú z rodín, ktorým chýbajú prostriedky na prístup k takýmto možnostiam inde. Včasné vzdelávanie je dobrým východiskovým bodom pre deti, aby začali rozvíjať pozitívne návyky, ktoré môžu prechádzať do dospelosti.
  • Pracoviská: Prevažná väčšina pracovných miest v EÚ má nízke celkové energetické nároky. V typickom pracovnom dni strávime päť až šesť hodín po sediačky pri našich stoloch. Pracovisko je ideálnym miestom na oslovenie veľkej časti obyvateľstva a povzbudenie k tomu, aby zmenili sedavý životný štýl. Zdraví zamestnanci šetria peniaze zamestnávateľov, pretože zamestnanci, ktorí sú fyzicky aktívnejší, majú tendenciu byť produktívnejší a tráviť menej dní PN.
  • Outdoorové prostredie: V mestských a vidieckych oblastiach existuje veľa príležitostí na to, ako byť aktívny, o ktorých mnohí Európania nevedia, alebo k nim nemajú prístup. Mestské prostredie ponúka veľa príležitostí pre šport a fyzickú aktivitu, ako sú bezpečné voľné priestranstvá, cyklistické chodníky, pešie chodníky, parky a ihriská. Vidiecke oblasti poskytujú atraktívne, dostupné a voľné priestory na pohyb. Chôdza, jogging, turistika, plávanie sú len jedny z pá možností, ktoré sa v tomto prostredí dajú praktikovať.
  • Športové kluby a fitnes centrá: Zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore fyzickej aktivity tým, že ponúkajú vybavenie a hodiny v bezpečnom, zábavnom a pútavom prostredí. Zároveň podporujú sociálne začlenenie a spoločenskú súdržnosť tým, že umožňujú ľuďom všetkých vekových a sociálnych skupín a kultúr, aby sa stretli a bavili sa. Poskytujú tiež mladým ľuďom šancu získať zručnosti a schopnosti mimo formálneho vzdelávania. Spolupráca so školami, pracoviskami a miestnymi orgánmi môže umožniť športovým klubom a fitnes centrám osloviť širšie a rôznorodejšie publikum. Takýto prístup pomáha ľuďom dostať sa k viac príležitostiam na to, aby boli aktívni vo svojom každodennom živote, čo prispieva k budovaniu zdravšej spoločnosti.

Európsky týždeň športu sa síce koná od 23. do 30. septembra 2017, no v rámci celoeurópskej kampane sa evidujú všetky pohybové aktivity od 1. septembra až do 15. októbra. Zároveň by malo byť označené logom #BeActive. Registrácia je možná na webe www.tyzdensportu.sk.

 Zdroj a ďalšie informácie: https://www.tyzdensportu.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev