Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Nadácia SLSP - Otvorený grantový program

Kategória: Výzvy

Otvorený grantový program je určený pre verejnoprospešné projekty (neziskovky, mimovládky, MŠ, SŠ, športové kluby), ktoré budú zrealizované a zdokladované do konca kalendárneho roka 2017, a týkajú sa oblastí vzdelávania, sociálnej pomoci a zdravia, občianskej spoločnosti, kultúry, športu, životného prostredia, vedy a výskumu. Žiadosti treba zasielať do 31. 5. 2017 (do 13:00 h) (slsp.sk).

Oprávnení žiadatelia o grant

  • neziskové a mimovládne organizácie,
  • materské a stredné školy,
  • zariadenia sociálnych služieb,
  • inštitúcie verejnoprospešného charakteru a športové kluby.

Neoprávnenésubjekty

  • obce,
  • mestá a mestské časti,
  • knižnice zriadené obcou/mestom,
  • základné a vysoké školy, pre ktoré sú určené osobitné grantové programy.

Výška grantu

Nie je ohraničená. Nadácia SLSP môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie prideliť grant v nižšej hodnote ako je požadovaná suma. V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev