Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska - Škola inkluzionistov (15. 1. 2024)

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska ponúka v školskom roku 2023/24 akreditované inovačné vzdelávanie Škola inkluzionistov a akreditované aktualizačné vzdelávanie v témach zameraných na podporu inkluzívnej klímy v školách. Uzávierka na prihlásenie: 15. január 2024.

V prípade záujmu treba vyplniť do 15. januára 2024  formulár záujmu.

Rozsah: 50 hodín, s možnosťou získať príplatok 3 % za profesijný rozvoj

Forma: 25 hodín prezenčne a 25 hodín dištančne (vrátane záverečnej skúšky)

Termín: október 2023 – jún 2024

Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie pod číslom 3/2023 – IV do 18. januára 2028. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačný príplatok za profesijný rozvoj 3 %. Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3-percentný príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 Zákon č. 553/2003 Z. z. môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).

Vzdelávanie je určené pre učiteľský kolektív školy, ktorý môžu tvoriť:

  • učiteľ/ učiteľka prvého a druhého stupňa základnej školy
  • vychovávateľ/ vychovávateľka
  • školský špeciálny pedagóg/ školská špeciálna pedagogička
  • pedagogický asistent/ pedagogická asistentka
  • školský psychológ/ školská psychologička
  • kariérový poradca/ kariérová poradkyňa
  • liečebný pedagóg/ liečebná pedagogička
  • sociálny pedagóg/ sociálna pedagogička
  • terénny špeciálny pedagóg/ terénna špeciálna pedagogička

Maximálny počet účastníkov a účastníčok za školu je 20, minimálny počet je 15.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nds.sk/programy-detail/akreditovane-inovacne-a-aktualizacne-vzdelavanie/
Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev