Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Nadácia Ekopolis - Sadíme budúcnosť (15. 2.)

Kategória: Výzvy

Nová iniciatíva Sadíme budúcnosť spúšťa prvé kolo na získanie grantov. Výzva je otvorená do 15. februára 2022 (sadimebuducnost.sk).

Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov - funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená. Dôležitou súčasťou programu je podpora občianskych iniciatív a zapojenie miestnych komunít do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy. V rámci programu kladieme dôraz aj na vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity, šírenie príkladov dobrej praxe a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti sadenia vhodných stromov na vhodných lokalitách.

Záujemca o grant predloží projekt vo forme elektronickej žiadosti, ktorá musí obsahovať stručné zhrnutie projektu, základné údaje o žiadateľovi a o lokalite, ktorej sa projekt týka, časový plán aktivít, rozpočet s konkrétnymi položkami a upresnenie, kto a ako bude projekt realizovať. Elektronický formulár na vyplnenie žiadosti nájdete tu.

Kto môže žiadať o grant

  • fyzické osoby - neformálna občianska iniciatíva (v tomto prípade je potrebné uviesť 2 osoby zodpovedné za realizáciu projektu a vyúčtovanie grantu),
  • registr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev