Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MZ SR - Výzva pre odborníkov v starostlivosti o duševné zdravie na vzdelávanie školských psychológov, logopédov, sociálnych pracovníkov

Kategória: Výzvy

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výzvu z plánu obnovy. Cieľom je finančne podporiť kontinuálne vzdelávanie, ktoré sa realizuje podľa druhu, rozsahu, obsahu a formy vzdelávania. Touto výzvou podporované formy kontinuálneho vzdelávania sú: adaptačné, aktualizačné, inovačné, špecializačné, ostatné. 

Žiadateľom môže byť fyzická osoba – odborník poskytujúci starostlivosť o duševné zdravie v rámci profesií podporovaných touto výzvou. 

Podporované profesie: 

  • psychológ, školský psychológ, logopéd, školský logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg (podľa § 23 zákona č. 138/2019 Z. z. a § 5 vyhlášky č. 103/2018 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z.); 
  • sociálny pracovník, asistent sociálnej práce (podľa § 5 zákona č. 219/2014 Z. z.);
  • zdravotná sestra (§ 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z.).

Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu po vyčerpaní alokovaných finanč

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk