Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniuMaximálna výška účelových finančných prostriedkov pre jeden rozvojový projekt je 2000 € s možnosťou obdobia jeho realizácie od 8. júna 2017 do 30. novembra 2017. Konečný termín na predloženie žiadostí je 5. máj 2017 (minedu.sk).

Oblasť podpory

Oblasťou podpory je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu zamerané na témy:

  • Človek vo sfére peňazí,
  • Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí,
  • Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca,
  • Plánovanie a hospodárenie s peniazmi,
  • Úver a dlh,
  • Sporenie a investovanie,
  • Riadenie rizika a poistenie, 

so zreteľom na schopnosť jednotlivca zmeniť myšlienky na skutky, zahŕňajúc kreatívnosť, inovatívnosť a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty so zámerom dosiahnuť ciele.

Oprávnení žiadatelia

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev