Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Medzinárodný deň školských knižníc - Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Kategória: Výzvy

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2020, vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica 16. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Víťazná škola môže pre svoju knižnicu získať publikácie v hodnote 2000 eur (spgk.sk).

Školská knižnica, ktorá sa chce zúčastniť celoslovenského projektu, musí splniť nasledovné podmienky:

Vyplniť do 21. októbra 2020 elektronickú prihlášku, ktorá je dostupná na webe Slovenskej pedagogickej knižnice.

Zorganizovať podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc práve dňa 26. októbra 2020 na tému Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou.

Poslať stručný popis podujatia v rozsahu 3 – 5 strán textu vo formáte A4 v programe Word klasickou poštou najneskôr do 6. novembra 2020 na adresu Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava (stačí poštová pečiatka zo 6. novembra 2020) spolu s povinnými údajmi (názov a sídlo školy, e-mailová adresa školy, telefónne číslo školy, meno riaditeľky/riaditeľa školy, meno školskej knihovníčky/školského knihovníka, celkový počet účastníkov podujatia, hodnotenie podujatia vedením školy, samostatné hodnotenie podujatia najmenej 12 žiakmi školy, 6 – 8 fotografií z priebehu podujatia). Na obálke uviesť heslo „Podujatie“.

Prihlásiť do celoslovenského projektu len jedno podujatie.

Školská knižnica musí byť zriadená v súlade s platným právnym stavom.

Výsledky celoslovenského projektu budú zverejnené 30. novembra 2020 na webe Slovenskej pedagogickej knižnice.

Zdroj a ďalšie informácie: http://spgk.sk/?16-rocnik-celoslovenskeho-projektu-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice-prihlaska 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev