Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

IVP - Podpora digitalizácie na školách - Projektový šprint

Kategória: Výzvy

IVP spúšťa v spolupráci so zahraničnými expertami Svetovej banky iniciatívu „Projektového šprintu“. V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu môžu základné školy kontaktovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do 30. júna 2021 (minedu.sk).

Z prihlásených základných škôl budú vybrané školy, ktoré sa budú môcť zúčastniť tzv. 100-dňových akcelerátorov, ktoré im umožnia otestovať a podporiť inovatívne spôsoby podpory digitalizácie vzdelávania. Cieľom je dať školám ďalší impulz k podpore digitálnych zručností vedúcej aj k zlepšovaniu študijných výsledkov žiakov a znižovaniu rozdielov medzi nimi.

Ministerstvo vytvorí v rámci projektu aj všeobecnú metodiku na zavádzanie a hodnotenie reforiem v školstve.

Témy:

  • Ako efektívne využívať digitálne technológie, aby sa podporil rozvoj digitálnych zručností žiakov a učiteľov?
  • Ako do výučby zapojiť nové digitálne technológie?
  • Ako čo najlepšie využívať rôzne digitálne platformy (Selfie, Viki, MS Teams,...)?
  • Je personálna podpora digitalizácie škôl dostatočná a efektívna? Akú podporu potrebujú školy v tejto oblasti zo strany ministerstva? Ako si školy môžu pomáhať navzájom?

„Projektové šprinty“ sú osvedčenou metódou testovania rýchlych riešení aj v zahraničí.

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu je potrebné zaslať e-mail na adresu projektovysprint@minedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/19998.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev