Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Grantový program Nadácie VÚB

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB podporí komunitno-filantropické projekty a komunitné projekty zamerané na ekológiu a životné prostredie. Uzávierka prijímania žiadostí je 31.10.2019 (nadaciavub.sk).

Oprávnení žiadatelia:

  • miestne samosprávy,
  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie),
  • komunitné centrá,
  • školy, rodičovské združenia.

Projekty:

Komunitno-filantropické projekty

  • Projekty, ktoré prispejú k pozitívnym zmenám a motivujú ďalších členov komunity k pomoci druhým.
  • Projekty realizované ľuďmi z miestnych komunít a určené pre rôzne skupiny znevýhodnených ľudí s cieľom zlepšiť kvalitu ich života, zvýšiť šance na ich samostatnosť a plnohodnotné zapájanie do spoločenského diania.
  • Projekty ochotných a aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný ťažký osud ľudí v ich okolí.
  • Projekty organizácií, ktoré sa angažujú v pomoci druhým.

 Komunitné projekty na ochranu životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenska

  • Projekty, ktoré pomáhajú zmierňovať dopad klimatických zmien na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev