Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy

Kategória: Výzvy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. Prihlášky sa prijímajú do 30. septembra 2017 (spgk.sk). 

Cieľ celoslovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Literárne osobnosti môjho regiónu. Výmenu záložiek môžu školy využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň ako súčasť školského projektu.

Stredné školy, ktoré sa chcú zúčastniť celoslovenského projektu, vyplnia elektronickú prihláškuV prípade, že chce niektorá stredná škola pokračovať vo vzájomnej spolupráci so svojou pridelenou partnerskou školou z roku 2016, tak obe stredné školy musia uviesť názov a sídlo svojej partnerskej školy v elektronickej prihláške v časti Poznámka.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.spgk.sk/?zalozka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly-6-rocnik

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev