Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Pozastavenie osobných príplatkov

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Na základe kritickej situácie nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte školy nám zriaďovateľ odporučil o. i. aj zníženie, resp. dočasné zrušenie vyplácania osobných príplatkov v zmysle § 10 odst. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. Zamestnanecká rada si uvedomuje aktuálnu situáciu a pri prerokovaní §10 odst. 5 vyjadrila súhlas s dočasným pozastavením vyplácania s doporučením, aby sa im v prípade priaznivej finančnej situácie doplatili. Ako je možné časovo limitovať vyplácanie OP pre prípad vzniku finančnej nedostatočnosti? Môžeme operatívne upraviť mzdový predpis v duchu priznania OP len na obdobie 1 š. r. alebo polroku a jeho každoročné/polročné prehodnocovanie na základe výsledkov každoročného/polročného hodnotenia zamestnancov, aktuálnych finančných možností?

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme osobný príplatok nie je povinnou zložkou platu zamestnanca. V prípade školy, ktorá hospodári a nakladá s verejnými zdrojmi, je potrebné prihliadať na možnosti rozpočtu a finančné prostriedky uvoľňovať v 

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Evidovanie neprítomnosti žiaka N

Publikované:

Delenie triedy na skupiny A

Publikované: Aktualizované:

Ukladanie sankcií za záškoláctvo N

Publikované:

Prestup z bilingválnej školy na gymnázium A

Publikované: Aktualizované: