Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Legislatíva

Hlavná stránka Právne predpisy

532/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

PRÁVNE OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA;Bezpečnosť práce (všeobecne);Stavebné konanie. Stavebný poriadok;Verejné priestranstvá. Ulice. Mestské štvrte;Územné plánovanie, investičná výstavba;

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk