Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

273/2015 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVNE KONANIE;ŠTÁTNA SPRÁVA. VEREJNÁ SPRÁVA;ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA;OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ;COLNÉ PRÁVO;TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ;RYBÁRSTVO;OZNAČOVANIE PÔVODU TOVARU;OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ;Overovateľ. Audítor. Audítorská spoločnosť. Audit;Dražby mimo exekúcie;Elektronický podpis;Právne úkony;Pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

355/2006 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

448/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Zmena nastane

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

391/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve