Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zákaz styku rodiča s dieťaťom a informácie o prospechu a dochádzke žiaka

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Ak má otec zakázaný styk s dieťaťom, do akej miery môže škola informovať o prospechu a dochádzke žiaka, pokiaľ sa otec zaujíma? Môže škola poskytovať aj informácie o ospravedlnených a neospravedlnených hodinách?

Podľa § 1 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) alebo práva a povinnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia“).

Súčasne § 144 ods. 5 až ods. 10 ustanovuje práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka a zástupcov zariadenia. V ods. 6 písm. c) 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk