Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Učiteľ a rodič ako partneri pri edukácii

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Michael J. Mauboussin (2010) vo svojej knihe „Dvakrát meraj“ píše: „...správanie tých, ktorí sú okolo nás, mimoriadne ovplyvňuje naše rozhodnutia. Tiež nám to ukazuje, že by sme sa nemali príliš náhliť pri posudzovaní správania iných, kým plne neoceníme kontext ich rozhodnutí.“ Dynamika školského prostredia a triedy v škole je vecou jedinečného poznania faktov a pozorovaných javov v súvislostiach.

  • Skúsme sa na vyjadrenia rodičov pozerať z pohľadu situácie, v ktorej sa nachádzajú a v kontexte infomácií, ktoré majú len sprostredkovane. Ak sme presvedčení, že ich požiadavky nie je možné v prostredí školy realizovať, začnime odpoveď vetou: „To závisí od okolností...“ Pomenujme tieto okolnosti.
  • Posilňujme pozitívne správanie žiaka upozornením aj na jeho čiastočné úspechy zápisom pochvaly do žiackej knižky, zošita a požiadajme dieťa, aby rodič takýto oznam podpísal. Pozitívna spätná väzba by sa mala stať súčasťou nášho hodnotenia kedykoľvek, keď sa to dá. Pri stretnutí s rodičom mimo prostredie školy, na ulici, v obchode, snažme sa o zrakový kontakt, oslovme ho a nezáväzne začnime rozhovor prejaveným záujmom:„Ako sa máte?“, „Ako sa vám darí?“ 

Neodsudzujme rodinné prostredie, v ktorom dieťa vyrastá. Nevyjadrujme sa k správaniu rodičov s dešpektom. Neporovnávajme kvalitu podmienok na učenie medzi žiakmi v triede. Vytvorme atmosféru dôvery, kde úcta a rešpekt majú svoje opodstatnenie.

  • Učiteľ je odborníkom vo svojej profesii. Mal by dokázať o svojej práci hovoriť zanietene a mal by nakaziť svojim záujmom aj rodičov. Zároveň by mal byť v jeho slovách a činoch súlad.

Netradičné rodičovské združenia

Jednou z možností, ako zabrániť frustrácii rodičov z nevyslovených názorov je urobiť rodičovské združenie alebo triedny aktív netradične. Využime prítomnosť rodičov na vyvolanie diskusie medzi nimi. Pýtajme sa na názor! Žiadajme návrhy! Povzbudzujme rodičov k vyslovovaniu nápadov! Napr. 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk