Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Súhlas rozvedených rodičov pri prestupe na inú školu

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

V poslednej dobe riešime zápisy, resp. prestupy žiakov rozvedených rodičov. Žiadame súhlas oboch rodičov s prestupom na našu školu, ale väčšinou súhlas od otca nemáme. Rodičia spolu roky nekomunikujú, nevedia kde žije, atď. Bez súhlasu odmietame dieťa zapísať. Následne sa jeden z rodičov vráti aj s potvrdením o trvalom pobyte (prichádzajú s argumentom po konzultácii s právnikom, že ak majú trvalý pobyt, sme povinní ich zapísať a k trvalému pobytu že netreba súhlas druhého rodiča). Je to reálny problém, s ktorým sa stretávame a mnohé školy zapisujú dieťa bez súhlasu oboch rodičov. Na poradách riaditľov škôl sme upozorňovaní nezapisovať deti bez súhlasu oboch rodičov.  

Z Vašej otázky vyplýva niekoľko riešení. Jedná vec je zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, kedy podľa § 20 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), podľa ktorého žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Ods. 6 tohto zákona dáva riaditeľovi spádovej školy za povinnosť prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk