Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Striedavá starostlivosť a pomoc mediátora

Kategória: Mediácia Autor/i: Ing. Bronislava Švehláková

V školskom prostredí sa pedagogickí aj odborní zamestnanci stretávajú s rodičmi, ktorých vzťah si prechádza krízou. Jej vyústenie v rozvod manželstva, rozpad vzťahu má vplyv na správanie sa ich detí v škole. Riaditeľ, triedny učiteľ potrebuje vnímať tento proces, a to zvlášť vtedy, ak súčasťou dohody rodičov je striedavá starostlivosť. V príspevku ponúkame náhľad do témy v podobe otázok a odpovedí, ktoré riešia rodičia. Ich vnímanie môže pomôcť pedagógom a odborným zamestnancom chápať pocity detí v situáciách rozpadávajúcej sa rodiny a primerane nastaviť citlivú komunikáciu so žiakom aj rodičmi. 

Rozvod je jednou z najtraumatizujúcejších skúseností pre každého, koho sa týka. Nielen páru, ktorý sa rozvádza, ale najmä ich detí. V čase bezprostredne pred rozvodom je komunikácia partnerov zväčša veľmi zlá, niekedy až deštruktívna. Buď sa nerozprávajú, alebo sa obviňujú, nezriedka sa jeden druhému vyhrážajú. Navyše si takmer vôbec nedôverujú. Emócie sú veľmi silné. Obaja rodičia zhodne tvrdia, že chcú to najlepšie pre deti, ale v týchto chvíľach nemajú veľkú kapacitu vnímať ich skutočné potreby.Veľmi často partnerov pred rozvodom ovláda strach, či ich druhý rodič neoberie o dieťa, či bude vedieť dieťa a seba uživiť, či sa bude vedieť postarať o dieťa, domácnosť, či ešte niekedy bude šťastná/ý a pod. Okolie tomu tiež veľmi nepomáha. Nezriedka sa nájde niekto, kto bude v dobrom radiť, čo všetko treba spraviť, o čo všetko toho druhého obrať, ako sa mu pomstiť. V tomto rozpoložení musí rozvádzajúci sa pár riešiť otázky súvisiace s rozvodom, starostlivosťou o deti a rozdelením spoločného majetku.

Osobná a striedavá starostlivosť

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o rodine“) hovorí:

„V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.“

S účinnosťou od 1. 7. 2010 sa zákonom č. 217/2010 Z. z. doplnil do § 24 Zákona o rodine odsek 2, ktorý zaviedol možnosť striedavej starostlivosti:

„Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.“ To znamená, že súd musí v konaní o rozvod upraviť aj staro

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk