Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Spätná väzba v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Úspech prináša optimizmus a pozitívnu náladu. V tomto období je manažment škôl náchylnejší nevšímať si prejavy nespokojnosti ľudí v tíme, názorovým rozdielom neprikladá váhu. Nebezpečným pre riaditeľa školy sa stáva pocit sebauspokojenia. Pedagógovia pripravujú aktivity a mnohé z nich sa stávajú rutinnou záležitosťou. Prestávajú vnímať nové príležitosti, strácajú schopnosť nadhľadu, podliehajú skresleniam. Zisťovať spätnú väzbu, ktorá nám môže dať čo najreálnejší prehľad o náladách v prostredí školy, treba však nepretržite. Informácie možno nachádzať v externom, ale aj v internom prostredí.

Získavanie informácií z interného prostredia školy

Cieľovými skupinami, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie, sú žiaci, ich rodičia, učitelia, vychovávatelia, nepedagogickí zamestnanci, ale aj odborní zamestnanci školy. Na získanie informácií môžu riaditelia škôl:

  • viesť nezáväzné spontánne rozhovory a z pozície riaditeľa školy, manažéra vyzývať kolegov, aby sa nebáli predkladať riešenia, návrhy,
  • učiteľov ubezpečovať, že inšpirácia je vítaná a množstvo pohľadov na vec je výhodou, pretože vďaka nim možno vygenerovať najoptimálnejšie riešenie,
  • pripraviť pre každú výraznejšiu aktivitu školy krátku cielenú anketu, dotazník spokojnosti, návrhov, odporúčaní,
  • deklarovať ústretovosť a možnosť osobného stretnutia s rodičmi, učiteľmi pri akýchkoľvek pochybnostiach, nedôvere, frustrácie,
  • vytvoriť priestor na diskusiu sporných situácií priamo na pôde školy, vytvárať prostredie dôvery,
  • zisťovať formou skupinových aktivít, napr. v predmetových komisiách, pohľady kolegov na silné, slabšie stránky školy, vidieť aj ich očami nové príležitosti, blížiace sa hrozby,
  • znižovať obavy učiteľov zo vzájomných návštev tried, ktorých cieľom je pomáhať si, porovnávať vlastné „videnie“ toho, ako sa ich trieda javí im, kolegom, aké sú vzájomné vzťahy medzi rovesníkmi, kto je v triede dominantnejší, kto sa radšej nechá inými viesť, ako sa medzi sebou správajú.

Získavanie informácií z externého prostredia školy

Získať nadhľad sa nedá vždy len v domácom prostredí. Niekedy je nevyhnutné, prizvať na objektívnu spätnú väzbu aj odborníkov zvonku. Riaditelia škôl môžu:

  • pozvať na metodické stretnutia kol
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk