Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Školy v etickom riziku - dôvera, sebaúcta, otvorenosť

Kategória: Klíma školy Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní etického prostredia školy zohráva manažment školy - riaditelia škôl a bezprostrední riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach školy, resp. školského zariadenia. Škola, ktorá sa usiluje znížiť pravdepodobnosť neetického správania, by mala byť schopná rozpoznať rôzne deštruktívne faktory, ktoré by jej mohli v rôznej intenzite ublížiť. Dobrá vôľa meniť veci k lepšiemu nestačí. Dôležité je vytvoriť určitý systém inštitucionalizácie etiky do kultúry školy.

Školy v etickom riziku: 

 • uprednostňujú krátkodobé riešenia pred dlhodobými víziami,
 • porušujú vnútorné normy bez povšimnutia,
 • etika je len nástrojom na posilnenie imidžu školy,
 • hodnotenie výkonových noriem nemá jasné pravidlá, 
 • chýba jasná koncepcia riešenia konfliktov, problémov,
 • neuplatňujú sa žiadne postupy riešenia sťažností, 
 • existujú nejasné komunikačné kanály vnútri organizácie, 
 • nie sú jasné kompetencie, zodpovedné osoby nevyužívajú svoje kompetencie v súlade s pozíciou, 
 • podmienky a skúsenosti odrádzajú od etického správania sa. 

Proces včleňovania prvkov etiky do kultúry školy zahŕňa tieto kroky: 

 • Uznať nevyhnutnosť zmeny kultúry (iniciátor - manažment školy).
 • Oznámiť zmeny všetkým zamestnancom - získať kľúčových ľudí pre plánovanie a realizáciu zmien.
 • Začať s malými zmenami - dôležitý je rýchly úspech, keď sa niekto správa výra
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk