Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Rôzne postupy desegregácie v škole s využitím metódy mediácie a zmierovania

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Žiaci, učitelia, vedenie školy, rodičia a mnohí ďalší aktéri školského života sa stávajú účastníkmi alebo pozorovateľmi konfliktov na dennodennej báze. Prítomnosť konfliktu v živote človeka je prirodzený a do istej miery aj želaný jav. Vďaka konfliktom máme možnosť stať sa viac tolerantnými, empatickými a prosociálnymi. Avšak v momente, keď konflikty prerastajú do otvorenej vojny medzi jednotlivcami či skupinami ľudí, prinášajú nedôveru a znepríjemňujú spolužitie, môže byť dopad na všetkých účastníkov skľučujúci a obmedzujúci. Práve takéto situácie vedú v praxi často k priestorovej forme segregovaného vzdelávania rómskych žiakov. Dobrá správa je, že z takýchto situácií existuje východisko.

MODELOVÝ PRÍKLAD

Do základnej školy prichádza nová nadšená učiteľka. O škole vie, že sa nachádza v centre obce neďaleko veľkého mesta. Počula, že v obci bývajú aj rómske rodiny, ktoré žijú koncentrovane na jej okraji. Ešte nevie, z akých socio-ekonomických zázemí pochádzajú jej budúci žiaci. Pri jednom z prvých rozhovorov sa jej riaditeľka zdôverí s tým, že by uvítala pomoc a podporu v súvislosti s prepájaním, respektíve s lepším zapojením rómskych aj nerómskych rodičov do života školy. Rodičia z oboch komunít dlhodobo nespolupracovali, je preto medzi nimi nedôvera a komunikačná priepasť. Keď škola organizuje rodičovské združenia, rodičia sa ich veľmi nezúčastňujú a vedenie školy registruje viacero prípadov, ktoré naznačujú nedôveru rodičov voči učiteľom a školskej inštitúcii ako takej. Viac novej učiteľke riaditeľka o situácii v škole neprezradila. Sama je v škole len prvý rok, počas ktorého sa sústredila na uchopenie svojej funkcie.

Ako by mohla učiteľka riaditeľke pomôcť rozvíjať vzájomnú dôveru a spoluprácu medzi učiteľmi, rodičmi a skupinami rodičov, a zároveň všetkých vtiahnuť do rozvoja školy?

Uplatnenie metód zmierovania a mediácie na modelovú situáciu v škole

Učiteľka s riaditeľkou v našej modelovej situácii študovali možné prístupy a rozhodli sa, že do práce s rodičmi sa pustia formou zmierňovania. Riaditeľka je autoritou, ktorá má dobrý prístup k obom skupinám rodičov a samozrejme tiež k učiteľom. S učiteľkou zhodnotili, že majú dostatok energie, odhodlania, ochoty a rešpektu medzi rodičmi a žiakmi. Stanovili si obdobie, v rámci ktorého podniknú návštevy v rodinách alebo telefonické rozhovory s rodičmi, aby získali spätnú väzbu k spokojnosti so školou a jej procesmi a aby porozumeli vzťahom. Vyskúšali aj distribúciu anonymného dotazníka pre učiteľov a rodičov. V rámci neformálnych rozhovorov sa pýtali aj detí, či sa rozprávajú doma o škole a o tom, prečo sa rodičia nezapájajú do jej chodu.

Po niekoľkotýždňovom prieskume zistili, že existuje viacero dôvodov, prečo rodičia nie sú ochotní spolupracovať a participovať na živote školy.

  1. Keď sú rodičia „problémových“ detí prítomní na rodičovských združeniach alebo akciách školy, učitelia za nimi pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk