Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

ROZHOVOR: Učiteľ je v procese rozpadu rodiny neraz ako mediátor

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

JUDr. Dagmar Tragalová - Je riaditeľkou Mediačného centra Poprad, prezidentkou Asociácie mediačných centier na Slovensku, absolvovala špecializáciu v rodinnoprávnych sporoch na Slovensku, aj v Čechách. Spolupracuje s OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Je lektorkou aj autorkou akreditovaných vzdelávacích programov. V spoločnosti Securitas, s r. o. vyučuje Základy právneho poriadku, Ústavné právo a Zákon o ochrane osobných údajov.

Počas školskej dochádzky detí je spolupráca školy a rodiny veľmi dôležitá. Rôzne modely spolužitia prinášajú aj do škôl rôzne konfliktné situácie, napr. ako vnímať potreby detí rozvádzajúcich sa rodičov, úprava styku s rodičmi, úprava ich práv a povinností. Nás zaujímal pohľad človeka, ktorý má možnosť vnímať spory s rôzneho uhla pohľadu, aj s dôsledkami na výchovu a vzdelávanie dieťaťa v školskom prostredí. 

Aké najčastejšie témy sú predmetom mediačných stretnutí pri riešení konfliktných situácií v rodinách?

Záleží od toho, či sa pozeráme na rodinu v užšom alebo širšom slova zmysle. Rodinu okrem rodičov a detí tvoria aj starí rodičia, tety, ujovia, ďalšie osoby žijúce spoločne v jednej domácnosti. V mediácii riešime najčastejšie konflikty spojené s rozvodom manželov alebo rozchodom partnerov. Ide najmä o určenie výšky výživného na maloleté deti, úpravu rodičovských práv a povinnosti, úpravu styku s deťmi, ale aj vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Dnes už aj starí rodičia poznajú svoje právo na styk s vnúčatami, a teda nie je výnimkou, že práve oni požiadajú mediátora o pomoc, ak sa niektorý z rodičov rozhodne, že ich zo života detí po rozchode vylúči. Otvorené hranice Európskej únie priniesli aj medzinárodné manželstvá a aj v nich mnohokrát dochádza k rozdielnemu vnímaniu rodičov na výchovu detí. Po rozpade takéhoto manželstva rodičia veľmi často riešia, v ktorej krajine bude dieťa žiť, s ktorým rodičom, akú školu bude navštevovať, v akej viere bude vychovávané a pod.  V mediačnom centre riešime aj konflikty spojené s dedením a medzigeneračné konflikty, ktoré majú svoj pôvod v spolužití generácii. Konflikty v rodinách sú naozaj rôznorodé, každá rodina je individuálna svojim zložením a svojimi potreb

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk