Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Riešenie konfliktu v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Jaroslava Hauptmanová

V príspevku prinášame modelovú prípadovú štúdiu zameranú na riešenie konfliktu na pôde školy. Ponúkame konkrétny príklad riešenia konfliktu v triede, analýzu spornej vety z pohľadu aktívneho počúvania, sebareflexiu v problémovej situácii, opis problémového javu, analýzu z hľadiska príčiny, analýzu z hľadiska cieľa a návrh riešení. 

Konflikty sú súčasťou nášho každodenného života. Keď ľudia spolu trávia čas, učia sa, pracujú, tak medzi nimi vznikajú konflikty a ťažkosti. Mnohé z týchto konfliktov sa riešia rôznym spôsobom, ktorý nemusí byť vždy uspokojivý pre všetky strany, ale je akceptovateľný. Školy čelia aj verbálne alebo fyzicky agresívnemu či dokonca násilnému správaniu žiakov. Tieto vzory správania môžu negatívne ovplyvniť aj atmosféru v triede a vytvárať vzájomnú nedôveru. Aj rodičia sú emocionálne bytosti, ak ide o výkony ich detí v škole. Sú rovnako rôznorodí ako žiaci v triede. Nie všetci rodičia sú nároční. Mnohí chcú tie najlepšie výsledky pre svoje deti, no nie vždy majú zručnosti potrebné k tomu, aby to komunikovali jemným spôsobom. Akákoľvek forma agresívneho a násilného správania je však neprijateľná.

V  pedagogickej praxi sme zistili, že úlohou pedagóga je posilňovať kvalitu komunikácie medzi rodičmi a učiteľmi. V ideálnom prípade môžu byť partnermi pri výchove a vzdelávaní detí.

Aj naši žiaci robia to, čo vidia. Sú zrkadlom svojich rodičov a majú tiež svoje problémy. Prežívajú konflikty, ktoré vyplývajú z rozdielnych názorov alebo presvedčení. Niekedy môže dôjsť ku konfliktu, keď sa aktéri navzájom nepochopia a vyvodia si nesprávny záver. Konflikty, ktoré sa nevyriešia zmierlivou cestou, môžu viesť k hádkam a nevôli.

Prípadová štúdia

Konflikt sa odohral na predchádzajúcom pracovisku medzi žiakmi 2. ročníka navzájom a ich rodičmi. Otváral sa nový školský rok, kde druhácka trieda bola rozdelená pre veľký počet žiakov na dve triedy. Rodičia a žiaci sa to dozvedeli pri otvorení školského roka. Boli smutní, frustrovaní, žiaci plakali, pretože dostali nového triedneho učiteľa a novú pani vychovávateľku. Žiaci stratili nielen bývalú pani učiteľku, ale aj niektorých spolužiakov. Rodičom sa nepáčilo zloženie triedy a nespokojnosť komentovali ako vytvorenie elitnej a chudobnej triedy. Dve žiačky sa kvôli tomu začali neustále hádať, pretože doma počuli od svojich rodičov rôzne narážky na tieto triedy. Ich konflikt sme riešili priamo na hodinách. Rodičia o konfliktoch vedeli. Potom nastal konflikt medzi rodičmi navzájom, odohral sa na pôde školy, kde svedkami boli žiaci, iní rodičia a pedagogický kolektív. Rodičia sa pobili pred dverami triedy. Každý presadzoval svoj názor a pravdu, boli veľmi impulzívni, hnev si ventilovali agresívnym správaním, urážaním, používaním vulgárnych slov, osočovaním.

Analýza spornej komunikácie z pohľadu aktívneho počúvania

 
žiačka
spolužiačka
rodičia
OBSAH
„Moji rodičia povedali o tvojich rodičoch ...“
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk