Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Riešenie etických dilem a konfliktov - prípadová štúdia

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Etické myslenie je normatívne. Naše hodnotenia by sme mali vždy najprv považovať za hypotézy, ktoré sme vždy ochotné revidovať. Keď uskutočňujeme etickú voľbu, neriadime sa tým, čo je pre mňa alebo tím dobré, ale tým, čo je dobré pre každého. Nikdy si nemôžeme byť istí, že naše súdy sú bez predsudkov a že ich zdôvodnenie je celkom správne. Ponúkame prípadovú štúdiu riešenia konfliktu v školskom prostredí.

Prípadová štúdia

Anna je zástupkyňou riaditeľa školy a je nadriadenou Petra. Peter je šikovný správca IKT, ale nedostatočne ocenený. Navrhne program, ktorý pomôže škole manažovať plánované aktivity. Zdôverí sa zástupkyni riaditeľa a verí, že sa mu podarí docieliť zvýšenie platu. Anna nedávno dostala úlohu od riaditeľa školy vytvoriť takýto program. Rozhodla sa, že splní úlohu svojho nadriadeného a bude Petrov návrh prezentovať ako svoj. Ak s tým Peter nebude súhlasiť, pohrozí mu zhoršením osobného hodnotenia. Ak bude súhlasiť, môže mu zaručiť zvýšenie platu.

Analýza prípadovej štúdie 

Riešenie situácie môže závisieť od mnohých faktorov. Do hry vstupuje osobnosť aktérov, klíma školy, spôsob argumentovania, hodnoty, ktorými jednotliví aktéri príbehu disponujú.

Ktoré osoby vystupujú v príbehu?
Anna, zástupkyňa riaditeľa školy; Peter, šikovný správca IKT; riaditeľ školy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk