Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Recipročné očakávania a lojalita

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Nikdy nepochybujte o tom, žeby malá skupina mysliacich, odhodlaných ľudí mohla zmeniť svet. V skutočnosti je to presne tak!“ Margaret Meadová

Vstup zamestnancov do pracovného pomeru nie je iba záležitosťou pracovnej zmluvy a v nej zadefinovanej pracovnej náplne. Je to súbor vzájomných záväzkov a očakávaní, ktoré majú psychologický rozmer. Ich dodržiavanie je súčasťou etického správania. Vzájomný kontrakt určuje nepísané recipročné očakávania medzi zamestnancom a školou, školským zariadením, medzi riaditeľom a zriaďovateľom, medzi vedúcimi pedagogickými či odbornými zamestnancami.

Vklady a podnety - recipročné očakávania

Vkladom môže byť naše úsilie, vedomosti, zručnosti, skúsenosti, čas, obľúbenosť v obci, znalosť legislatívy, pružnosť a pod. Podnetom, prečo danú pozíciu prijímame, môže byť vyšší zárobok, istota, odmeny, spoločenské postavenie, kariéra, pochvala a pod.

Vyrovnané psychologické kontrakty sú nevyhnutné na kontinuálne harmonické vzťahy medzi zamestnancami a organizáciou, medzi vedúcim pedagogickým zamestnancom a zriaďovateľom školy, medzi rodičom a triednym učiteľom, aj medzi žiakmi a učiteľmi. Rozhodujúce pre pokračovanie vzťahu je naplnenie očakávaní. Porušenie rovnováhy môže signalizovať, že obe strany sa už nepodieľajú na spoločnom súbore hodnôt alebo cieľov, ktoré si stanovili pri vstupe do spolupracujúceho vzťahu. Ak organizácia nezohľadňuje, odmieta, nesplní očakávania, potom sa ľudia správajú tak, ako keby sa im niečo, čo im bolo sľúbené, nesplnilo či odmietlo.

Ak nastane takáto situácia, môže dôjsť:

  • k prerušeniu komunikácie,
  • k ohrozeniu vzájomného pochopenia,
  • k rastúcej frustrácii a 
  • k emocionálnej odozve na oboch stranách.

Čo pociťuje človek, u ktorého recipročné očakávania nesplnili účel? Ako sa táto nespokojnosť prejaví?

Citlivá rovnováha psychologickej zmluvy mô

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk