Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Príčiny konfliktov z pohľadu cieĺových skupín

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Mediácia v školskom prostredí sa týka rôznych cieľových skupín. Môže ju využívať manažment školy, ýchovní poradcovia, preventisti. Mediačné zručnosti môžu byť účinné aj v rámci stretnutia metodických orgánov školy, ale aj v rámci pracovných porád a zasadnutí pedagogických rád. Cieľovou skupinou mediácie môžu byť aj rodičia detí alebo žiakov škôl a školských zariadení. K sporom dochádza aj medzi riaditeľom školy a zriaďovateľom školy, orgánom samosprávy školy  a v neposlednom rade sa napäté situácie nevyhýbajú ani žiakom. Spoločným menovateľom konfliktov je, že vznikajú kvôli nejakej príčine.

Príčiny konfliktov z pohľadu cieľových skupín

Konflikt na úrovni iaditeľ, zástupca, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci

V tejto skupine príčinou konfliktov býva často uprednostňovanie jedného kolegu pred druhým, nejasne zadávané inštrukcie, pokyny, vzájomná neznášanlivosť medzi vedením školy a zamestnancami školy, pracovno-právne spory, ako napr. nesprávne zaradenie do platovej triedy, nerešpektovanie pokynov nadriadených a pod.

Konflikt medzi kolegami

Príčiny konfliktov medzi kolegami, ktoré definovali pedagogickí a odborní zamestnanci počas tréningových aktivít zameraných na riešenie konfliktov, možno rozdeliť do troch skupín:

  1. komunikačné problémy ‒ zanedbaná komunikácia, neinformovanosť, vzájomné nedorozumenia, rôzny stupeň empatie, neschopnosť aktívne si načúvať, stres, iný názor na tú istú vec, neschopnosť preniesť sa cez názorovú rozdielnosť, neschopnosť prijať kritiku, rozdielnosť pováh, málo empatie,
  2. hodnotové problémy ‒ rozdielne predstavy o kvalite vzdelávania, vzájomná neúcta, závisť, pomsta, intolerancia, spomienkový optimizmus, pýcha, chýbajúca slušnosť, nedostatočný rešpekt, túžba po moci, komplex menejcennosti.
  3. pracovné problémy ‒ konkurencia, prehnané ambície, nezodpovednosť, ignorácia a nedodržiavanie spoločných pravidiel, nerovnomernosť v oblasti vzdelania, rozdielna miera aktivity pedagógov, autoritatívne správanie, zneužívanie moci, podrazy, neochota pomôcť.

Konflikt medzi rodičom a učiteľom

Príčiny

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk