Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Obranné mechanizmy ako pomoc v náročných situáciách

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Konflikty v školskom prostredí prinášajú množstvo nečakaných situácií. Zdanlivo jednoduché riešenia sa vplyvom obranných mechanizmov menia na prekážky a stávajú sa vážnou bariérou na ceste zmierovania. Na jednej strane obranné mechanizmy pomáhajú prekonávať nepríjemné stavy frustrácie, sú dôležité pre rovnováhu a pohodu človeka a majú šancu eliminovať deštruktívne účinky nahromadených emócií v sporoch. Na strane druhej však v situáciách, kedy odvádzajú od jadra problému, môžu riešenie blížiacich sa konfliktov aj komplikovať.

„Každá konfliktná situácia, v ktorej vystupujem ako mediátor, ma núti opätovne sa nad ňou zamyslieť, hľadať nové, lepšie riešenia.“ Andrea Slížová[1]

V konfliktoch sa stretávajú protichodné názory, ktoré si môžu konkurovať, vzájomne sa konfrontovať, resp. sa vylučovať. Ak záťaž je pre riaditeľa enormná, zvykne využívať obranné mechanizmy, ktoré na jednej strane pomáhajú prekonávať frustráciu, eliminujú účinky silných emócií, pomáhajú nám prenášať sa cez náročné životné situácie. Na strane druhej však skresľujú vnímanie skutočnosti. Medzi obranné mechanizmy patria napr. (Soroková, 2020; Bieleszová, 2017):

REZIGNÁCIA

Rezignujeme na riešenie problému. Môže ísť o stav, kedy vytvorený pracovný vzťah s kolegyňou/kolegom pre nás už nie je až tak dôležitý, aby sme mu venovali zvýšenú pozornosť. Strácame motiváciu konať iniciatívne. Nemáme chuť konať vecne. Vo všeobecnosti platí, že ak sa naše pracovné rozhovory dotýkajú všeobecných tém, sme pokojnejší a ochotnejší prijímať názorové nezhody. Čím viac riešime osobné otázky, napr. štýl prejavu učiteľov, výbušnosť, škriepky, nedôslednosť, vzhľad, emotívnosť, skľúčenosť, hádky, krik, plač, frustrácie, uzavretosť, plachosť, tým viac potrebujeme mať pevnú pôdu pod nohami.

Skúsme si dať cieľ a naučme kolegov prijímať pochvalu aj konštruktívnu kritiku ako bežnú súčasť rozhovorov. Priestor na tieto všeobecné vyjadrenia ponúkajú zasadnutia pedagogických rád a pracovných porád.

Riaditeľ zistí, že kolegovia nezdieľajú jeho nadšenie pre zmeny, ďalej zmeny nepresadzuje, neposkytuje nové vízie, rieši len základné problémy školy.Učiteľ zistí, že žiaci sa nepripravujú na vyučovanie, napriek jeho snahe o nové formy vyučovacích postupov, nebude ich ďalej motivovať, aby si osvojili dané poznatky.Žiak má pocit nesprávneho ohodnotenia, absenciu individuálneho prístupu, nezáujem o preberanú učebnú látku, ignorovanie učiteľa a ďalej sa nesnaží.

ÚNIK

Odmietame realitu, v ktorej sa nachádzame a riešime veci, ktoré nie sú natoľko podstatné v snahe uniknúť od reálnych problémov. Ú

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk