Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Mobbing a bossing v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Dlhodobo diskutovanou témou v školstve je mobbing a bossing. Príčinou týchto útokov môže byť komplex menejcennosti, závisť, túžba po moci, strach zo straty vplyvu, nízka pracovná kultúra, konkurencia, osobnostná štruktúra, sociálny nepokoj v tíme, nízke sociálne kompetencie. Ide o manipulatívne a útočné správanie, ktorého cieľom je ponížiť človeka. Je príčinou rezignácie, frustrácie, stresu, ale aj straty sebavedomia tých učiteľov, ktorí sa stanú obeťou.

Mobbing je druh rafinovaného šikanovania na pracovisku. Základ slova nachádzame v angličtine, pričom „mob“ znamená hromadne napadnúť, dotierať. V anglicky hovoriacich krajinách sa pre označenie šikanovania na pracovisku používa pojem emotional abuse - emočné týranie, emočne zlé zaobchádzanie (wikipédia). Ide o opakovaný útok, ktorého podstatou je snaha ublížiť niekomu, ponížiť ho.

Mobbing často smeruje k zničeniu povesti konkrétnej osoby.

Vo všeobecnosti pri identifikovaní mobbingovej situácie platí Leynmannovo pravidlo, pri ktorom za mobbing môžeme považovať správanie, ktoré trvá minimálne jeden krát za týždeň a minimálne po dobu 6 mesiacov.

Prejavy v školskom prostredí:

  • neposúvanie podstatných informácií„Vôbec ma neinformovali, a pritom informácia bola pre mňa dôležitá.“
  • privlastňovanie si cudzej práce: Napísala som článok do mestských médií, ale podpísala sa pod to kolegyňa.“
  • prerušovanie kolegu v rozhovore:„K
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk