Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Miesto mediácie v školách

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Mária Čačková

Hlavnými činiteľmi výchovnovzdelávacieho procesu sú žiak, učiteľ a rodič. Pri ich vzájomnej komunikácii vznikajú zaujímavé, mnohokrát neštandardné situácie. Tie vytvárajú mediačné možnosti a snahu o predchádzanie, alebo o zmierenie konfliktu. Ak hovoríme o školskej mediácii, hovoríme viacerých možnostiach, predovšetkým o rovesníckej mediácii, mediácii v pracovno- právnych vzťahoch, vo vzťahoch medzi kolegami, vo vzťahoch rodič-učiteľ.

Mediácia zo zákona

Svoje miesto v školskom prostredí  má aj mediácia zo zákona. Nepoznáme čísla, koľko pracovnoprávnych sporov skončilo na súde a koľkým sa dalo predísť, ani počet súdnych sporov rodičov a vzdelávacích inštitúcií. Na stránkach ŠŠI sa dozvedáme o dôvodoch sťažností na pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. V prostredí školy sa vytvára nespočetné množstvo interakcií a zároveň potenciálnych konfliktov. Ak je celý pedagogický tím vyzbrojený vedomosťami a schopnosťami viesť mediáciu situácií, ktoré prináša bezpečné školské pracovné prostredie, potom počet potenciálnych konfliktov bude klesať.

Rovesnícka mediácia

Jedným zo špecifík rovesníckej mediácie je snaha naučiť a viesť študentov, k tomu, aby sa naučili riešiť konflikty v chránenom prostredí školy a triedy formou výhra ‒ výhra. Ďalším špecifikom je dobrovoľnosť a istá neformálnosť procesov, prevencia a morálny rozmer prijatých záväzkov a dohôd. Cieľom rovesníckej mediácie je, aby sa žiaci, mediátori naučili počúvať, pozorovať, predvídať a vhodne vstupovať do konfliktu bez toho, aby do situácie musel zasiahnuť učiteľ.

Zručnosti školského mediátora

Školské prostredie poskytuje mnoho vstupov a aj výstupov. Je vysoko interaktívne a reaktívne, vhodné pre mediáciu zo zákona, aj pre rovesnícku mediáciu. Mediátor ako tretia nestranná osoba môže konfliktu predísť, alebo ho pomôcť usmerniť. Mediátor by mal byť nestranný, mal by vidieť v súvislostiach, byť trpezlivý, vnímavý,  dobrý poslucháč, trochu sa vyznať v problematike školstva, vstupovať do prostredia bez predsudkov a mal by byť integrovanou osobnosťou.

Kľúčové schopnosti mediátora v školskom prostredí

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk