Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Kríza v škole - systém včasného varovania

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Zmeny sú procesnou záležitosťou, potrebujú podporu, motiváciu, nadšenie, presvedčenie. Dôležitou otázkou v procese zmien preto je, koľko kolegov, pedagógov, nepedagogických pracovníkov cíti potrebu niečo zmeniť. V každom pedagogickom tíme sú kľúčoví ľudia, ktorí majú v sebe potenciál sieťovať, spájať ďalších ľudí, ozrejmovať im nutnosť zmien, výhody nových podnetov, otvorenia sa vplyvom vonkajšieho prostredia.

Dôležité otázky pre realizáciu zmien

  • Pociťuje dostatočné množstvo ľudí v tíme naliehavosť zmeny?
  • Aký je silný tento pocit naliehavosti?
  • Kto sú kľúčoví ľudia v mojom tíme?

Dôležité zásady v procese prijímania zmien

Vyšlime pedagógov von a priveďme hostí dnu.

Škola by mala byť otvoreným priestorom. Mala by ponúkať množstvo skúseností a zážitkov. Takých, ktoré nie sú izolované od vonkajšieho diania, ale v jeho súlade a pod ochrannou rukou dospelých. To však nie je možné, ak samotní dospelí skĺznu do izolácie od vonkajšieho okolia. Nie je to možné ani vtedy, ak priestory školy sú neprístupné inšpiráciám zvonku. Preto jednou z dôležitých zásad zmien je vysielať kolegov, pedagógov von, aby zbierali skúsenosti mimo školu (semináre, workshopy, hospitácie, exkurzie) a privádzať hostí z vonkajšieho prostredia dnu do školy (prezentácie, besedy, diskusie s odborní

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk