Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Kritické myslenie ako téma regionálnej konferencie vo Zvolene

Kategória: Mediácia

V utorok 3. apríla 2018, v čase vedľajších prázdnin, organizovala Základná škola P. Jilemnického 2 vo Zvolene regionálnu vzdelávaciu konferenciu pod názvom UČIACA SA ŠKOLA. Nosnou a vysoko aktuálnou témou konferencie bolo Kritické myslenie dospelých i detí.

Z úvodného príspevku riaditeľky školy, Mgr. Ľuboslavy Bielikovej, vyberáme:

Zručnosti čítania, písania a myslenia tvorili oddávna základ vzdelania človeka. Kritické myslenie sa nedá oddeliť od ďalších zručností, úzko súvisí s logikou, argumentáciou, s tvorivosťou, so schopnosťou vcítiť sa do prežívania iných, ale i s morálnymi hodnotami, ktoré často dávajú argumentom tú najväčšiu váhu.

Kritické myslenie by sme mohli definovať ako určitý postoj k svetu, ku konkrétnym situáciám, voči konkrétnym názorom. Keď kriticky premýšľame, v podstate sa len riadime múdrym príslovím DÔVERUJ, ALE PREVERUJ.

V škole vnímame kritické myslenie ako stratégiu uchopenia poznávania. Človek sa prostredníctvom kritického myslenia učí zaobchádzať s informáciami. Je dôležité, aby žiaci vedeli hľadať a filtrovať informácie, budovať si argumenty, či presvedčivo komunikovať. Pri príprave na viacsmernú diskusiu musia žiaci rozmýšľať nad možnými protiargumentmi a pripraviť sa na ne, čím sa učia vnímať problém z viacerých perspektív.

Kritické myslenie je skutočne tou schopnosťou, ktorá oddeľuje lídrov od ich nasledovateľov.

Vzdelávanie vo všeobecnosti sa zameriava na zapamätanie si informáciíSvet sa rýchlo mení a prístup k informáciám je takmer neobmedzený. Preto je dôležité vedieť sa v takom prostredí zorientovať. Často nám chýba schopnosť vyberať si medzi informáciami

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk